Pranic Healing

Kurzy Pranic Healing

Techniky, které využívají pránu (vitální životní energie) pro zlepšení celkové kondice – pro zdraví, psychickou rovnováhu, osobní a duchovní rozvoj, jsou tady již velmi dlouho.

Prána je vitální životní energie, která je nezbytná k životu. Je velmi důležitá pro to, aby tělo správně fungovalo. Pro pránu existuje mnoho názvů v různých tradicích po celém světě (čchi, ki, ruah, ka, atd.).

Pránické léčení – Pranic Healing je metoda, která využívá znalosti o živnotní energii k tomu, aby upravila nerovnováhu v energetickém poli člověka, minimalizovala bloky v proudění energie a posílila tak celkové zdraví, psychickou rovnováhu a celkový dobrý pocit.

Díky zvýšení množství prány se člověk cítí lépe, má více vitality, a síly dělat v životě cokoliv, pro co se rozhodne.

Starodávná moudrost pránického léčení se vyskytuje v různých podobách již po tisíce let. Byla dlouho opředená tajemstvím a předávána pouze velmi pokročilžm duchovním žákům. Nyní se však tato dávná léčebná umění otevírají pro širší veřejnost.

Při Pranic Healing se používají jednoduché kroky:

  • cítění energetických bloků
  • odstranění znečištěné energie
  • posílení energetizováním očistěných oblastí
  • stabilizování vitální životní energie

Pranic Healing je věda. Je to jasná, strukturovaná technika ověřená desítkami let experimentování a jasnovidných pozorování. Pranic Healing je velmi účinné při řešení obtíží a posílení v mnoha oblastech života.

S využitím pránického léčení je možné:

  • zlepšit zdraví
  • posílit psychickou rovnováhu
  • zbavit se stresu
  • zvýšit množství energie a posílit tak celkovou vitalitu
  • cítit se dobře lépe a hlouběji porozumět sami sobě a světu kolem sebe
  • posílit svůj život na mnoha úrovních (pracovní a rodinné vztahy, prosperita, podnikání, atd.)

Pránické léčení je založeno na přírodních zákonech. Tyto zákony zatím nejsou plně prozkoumané moderní vědou, to však neznamená, že nefungují. Před několika staletími lidé neznali elektřinu. Některé nástroje k prozkoumání těchto jemných energií již existují i nyní (např. Kirlianova fotografie, která dokáže zachytit energetické pole člověka). Nerovnováha se v energetickém poli projeví dříve než ve fyzickém těle. Působením na energetické pole můžeme nerovnováhu řešit dříve, než člověk fyzicky onemocní. Díky tomu mužeme říct, že pránické léčení je také preventivní. Pranic Healing je technika podle Mistra Choa Kok Sui, který se celý život věnoval studiu, zkoumání a syntéze duchovních a energetických technik. Síla této metody spočívá v její jednoduchosti, srozumitelnosti a jasné struktuře.

Ošetření metodou Pranic Healing je velmi účinné a přitom jemné. Je to bezdotyková neinvazivní technika, s jejíž pomocí je možné rozpoznat nerovnováhu v energetickém systému člověka a tuto nerovnováhu harmonizovat.

Výsledkem je očištění a posílení celého energetického těla (aury) a jednotlivých energetických center. Obnovením rovnováhy se aktivují a posílí přirozené sebeléčebné a imunitní procesy lidského organismu. Tělo získá více „paliva“ pro nastolení dobrého zdraví.

VŠE JE ENERGIE. Techniky Pranic Healing pracují s energií, mění její kvalitu a množství v celém energetickém systému člověka. Ovlivňují nejen fyzickou kondici, ale i duševní stav, zmírňují stres, a mnoho dalšího. Ovlivňují každou oblast života, obnovují rovnováhu.

ROVNOVÁHA = ZDRAVÍ

Pranic Healing je velmi účinné jak při řešení fyzických, tak i psychických obtíží. Je možné jej použít při akutních stavech jako je např. nachlazení, horečka, bolest hlavy, regenerace po operaci. Používá se také na vážná chronická onemocnění (např. revmatická artritida, cukrovka, vleklá bolest zad, potíže s menstruací…). Velmi dobře působí při stresu, řešení strachů, závislostí, ale třeba i nízkého sebevědomí.

Ošetření energií ráda kombinuji s esenciálními oleji. Síla bylin a rostlin umocňuje účinek energie a krásné vůně posilují prožitek z uvolnění a regenerace.

Zakladatelem Pranic Healing je Mistr Choa Kok Sui, duchovní učitel a filipínský inženýr čínského původu. Autor více než 20 knih, který s vědeckou přesností porovnal různé postupy a techniky, a sestavil účinnou a bezpečnou techniku energetického léčení.

Byl přesvědčený, že toto může umět každý člověk, který o to má alespoň trochu zájem. Díky mnoha letům experimentů a hledání vytvořil jasnou a srozumitelnou techniku, která je dostupná pro všechny.